Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

9694 ea13 500
Reposted fromMijime Mijime viasilence89 silence89
taktopaz
4964 5421 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaproof proof
9400 51a8 500
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
taktopaz
9669 2c39
taktopaz
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialaparisienne laparisienne
taktopaz
9405 9fea
Reposted fromamatore amatore viakaakashy kaakashy
1429 8d03
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakaakashy kaakashy
taktopaz
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaakashy kaakashy
taktopaz
9957 312f
Reposted fromDoopamina Doopamina viakaakashy kaakashy
taktopaz
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viakaakashy kaakashy
taktopaz
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viakaakashy kaakashy
taktopaz
taktopaz
6304 3743
Reposted fromdusix dusix vialikearollingstone likearollingstone
9904 704d 500
9628 fea9
Reposted fromerial erial viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
taktopaz
2565 e000
Reposted fromjethra jethra viakasias3112 kasias3112
3960 e754 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viakaakashy kaakashy
1694 b25d

skeletoncowboy:

flower48512:

🌸🌸

..“my Grandpa said that’s where they locked the ghost…we should be going”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl